Zmiany

ECS   PSP

 

Wersja 14

 

Wprowadzono blokowanie harmonogramu. Po wypełnieniu harmonogramu półrocznego dla całej zmiany, należy nacisnąć przycisk ZAKOŃCZ TWORZENIE HARMONOGRAMU. Proces blokowania harmonogramu jest nieodwracalny. Automatycznie zostaje zapisana data zablokowania harmonogramu. Do chwili zablokowania harmonogramu możliwe jest wpisywanie w stanie faktycznym jedynie symboli:

- urlopów (U)

- zwolnień lekarskich (C)

- kursów (K)

Pełna edycja stanu faktycznego możliwa jest dopiero po zakończeniu tworzenia harmonogramu. W przypadku zwolnienia strażaka ze służby w trakcie okresu rozliczeniowego, a także przeniesienia służbowego, czy też przejścia na inną zmianę służbową, w rubrykach STAN FAKTYCZNY wpisujemy Z. Zwolnienia strażaka nie da się cofnąć.

 

 

Wersja 15

 

 1. Wprowadzono nową symbolikę zwolnień lekarskich. Uwzględniono zwolnienia lekarskie zgodnie z art.105b ustawy o PSP.
 2. Wprowadzono możliwość dodawania urlopów i zwolnień lekarskich za pomocą formularza, przy podaniu daty początkowej i końcowej nieobecności. Funkcja uruchamiana przyciskiem WPROWADŹ NIEOBECNOŚĆ jest dostępna po zakończeniu tworzenia harmonogramu.
 3. Wprowadzono możliwość tworzenia sprawozdań ze zwolnień lekarskich. Sprawozdanie generuje dane zgodne z rozp. MSW z dn. 29.05.2014 r. w.s. wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich. Sprawozdanie generowane jest z wszystkich wprowadzonych danych i obejmuje okres półrocza. Aby wypełnić zał. do w.wym. rozporządzenia, należy zsumować dane z 2 półroczy.
 4. Wprowadzono usprawnienie w nawigacji po arkuszu EDYCJA. Kliknij PRZEJDŹ w górnej części arkusza i wskaż datę, na której chcesz stanąć.

 

 

Wersja 16

 

 1. Wprowadzono możliwość importu części danych (nazwisko, imię i stanowisko) z arkuszy z poprzednich okresów rozliczeniowych.
 2. Dodano opcję wprowadzania urlopu szkoleniowego (symbol E), w związku z nowelizacją Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku.
 3. Dodano nowe zestawienie - wykorzystania urlopów szkoleniowych. Zestawienie uruchamia się z menu Sprawozdania."

 

 

Wersja 17.1

 

 1. Został opracowany system pomocy online. Aby skorzystać z pomocy dotyczącej danego arkusza, będąc w tym arkuszu należy wcisnąć klawisz pomocy F1. Pomoc dotycząca danego elementu w arkuszu uruchamiana jest przez kliknięcie myszką znaku "?". Zadaniem tego narzędzia jest przedstawienie w sposób przystępny i zrozumiały zasad jak również sposobu ewidencjonowania oraz rozliczania czasu służby w programie „Ewidencja czasu służby strażaka PSP”.
 2. Opracowano praktyczne wyjaśnienia podstawowych pojęć oraz najczęściej występujących wątpliwości w materii rozliczania czasu służby.
 3. Wprowadzono nowe oznaczenia dla urlopów dodatkowych - "V", innych urlopów - "I" oraz urlopów bezpłatnych - "Q"
 4. Wprowadzono nowe oznaczenia nieobecności związanych z rodzicielstwem.
 5. Wprowadzono możliwość tworzenia zestawień z urlopów oraz innych nieobecności usprawiedliwionych a także nieobecności związanych z rodzicielstwem.
 6. Zmieniono sposób wydruku harmonogramu półrocznego.
 7. Dokonano optymalizacji działania niektórych funkcji programu.
 8. W wersji 17.1.2 został dodany kalendarz dla systemu czterozmianowego 12/24/12/48.

 

 

Wersja 17.2

 

 1. Poprawiono opcję drukowania harmonogramu.
 2. Do sprawozdania z czasu służby dodano wyliczanie urlopów szkoleniowych.
 3. Dodano możliwość przypisania strażakom drugiej funkcji np. kierowca - nurek. <więcej>
 4. Usprawniono sprawdzanie stanów osobowych na zmianie służbowej według pełnionych funkcji. <więcej>
 5. Zmieniono oznaczenie zwolnienia lekarskiego płatnego 80% - "Ca"
 6. Dodano możliwość wprowadzenia zwolnienia lekarskiego na część służby. <więcej>
 7. Zmieniono sposób rozliczania czasu służby w zestawieniu półrocznym w przypadku zakończenia służby w danej jednostce organizacyjnej w trakcie okresu rozliczeniowego. Strażakowi zwalnianemu ze służby oraz przenoszonemu do innej jednostki organizacyjnej w trakcie okresu rozliczeniowego czas służby jest rozliczany w odniesieniu do normatywu godzinowego za okres pełnienia służby.

 

 

Wersja 18

 

Dokonano optymalizacji programu.

W wyniku zmian sposobu przeliczania niektórych funkcji znacznie zmniejszono wielkość pliku.

 

 

Wersja 20

 

Dostosowano strukturę programu do pracy w 64 bitowej wersji pakietu Office