Zestawienie

ECS   PSP

Karta zestawienia czasu służby strażaka za okres rozliczeniowy.

Karta przedstawia zestawienie czasu służby konkretnego strażaka w okresie rozliczeniowym w godzinach. Celem karty jest rozliczanie godzin służby strażaka w stosunku do obowiązującego go wymiaru czasu służby. Obowiązujący strażaka czas służby wynika z utworzonego wcześniej harmonogramu. Efektem tego zestawienia jest wyliczenie czy strażak pełnił służbę w ilości godzin równej jego wymiarowi czasu służby w okresie rozliczeniowym, czy też wypracował godziny ponad wymiar, tzn. godziny nadliczbowe.

 

         Ustalając rzeczywisty wymiar czasu służby konkretnego strażaka od wymiaru zaplanowanego w harmonogramie odejmujemy liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności tego właśnie strażaka. Są to godziny:

- urlopu,

- zwolnienia lekarskiego,

- odbioru godzin z poprzedniego okresu rozliczeniowego,

- przebywania na kursie,

- pozostawania poza zatrudnieniem,

- innych usprawiedliwionych nieobecności.

Karta zestawienie czasu służby strażaka za okres rozliczeniowy domyślnie korzysta z kalendarza systemowego komputera i pokazuje dane tylko za miesiące, które zostały zakończone. Aby dokonać zmiany wyświetlanych miesięcy należy wybrać w żółtym polu końcowy miesiąc zestawienia.

Wymiar czasu służby dla konkretnego strażaka wyliczany jest na podstawie jego harmonogramu półrocznego.

Bardzo ważne!!!

W przypadku zwolnienia strażaka następuje zmiana - skrócenie okresu rozliczeniowego a tym samym przerwanie realizacji założonego harmonogramu służby.  W związku z tym rozliczenie czasu służby następuje do normy godzinowej wyliczonej za okres służby a nie do harmonogramu

Karta zestawienia półrocznego również kontroluje czy harmonogram danego strażaka został stworzony prawidłowo. Jeżeli liczba godzin harmonogramu nie zgadza się z normą danego strażaka, w prawej górnej części arkusza pojawia się komunikat wraz z ilością godzin których jest za mało lub za dużo.

       Szczególne znaczenie ma to w przypadku, gdy strażak podejmuje służbę w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lub odchodzi ze służby.

Opracował:

st.bryg. Paweł Woźniak

mł.bryg. Andrzej Marczak