Symbole nieobecności

ECS   PSP

Zwolnienie lekarskie zobacz więcej

 

Ca - 80% choroba strażaka,

Ck - 100% oddanie krwi,

Cd - 80% sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem,

Cr - 80% sprawowanie opieki nad chorym członkiem rodziny,

Cp - 80% z tytułu art. 105b ust. 2 pkt 5 ustawy o PSP,

Cs - 100% wypadek w związku z pełnieniem służby,

Ch - 100% choroba powstała w związku ze szczególnymi warunkami służby,

Cw - 100% wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby,

Cc - 100% choroba w czasie ciąży,

Ct - 100% dawcy komórek, tkanek i narządów,

Co - 100% realizacja zadań poza granicami państwa,

Cn - 100% popełnienie przez inną osobę czynu zabronionego,

Cb - 100% czyn o charakterze bohaterskim

 

Urlop zobacz więcej

 

U - urlop wypoczynkowy,

V - urlop dodatkowy,

E - urlop szkoleniowy,

I - inne urlopy (okolicznościowy, nagrodowy)

Q - urlop bezpłatny

Inna nieobecność usprawiedliwiona - P zobacz więcej

 

1. Wychowanie dziecka do 14 lat - P

2. Okoliczności osobiste  ślub. urodzenie dziecka, zgon - P

3. Honorowy krwiodawca - P

4. Wezwanie organu administracji, sądu, prokuratury, policji - P

5. Wezwanie organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony - P

6. Badania lekarskie, szczepienia ochronne - P

7. Świadek wezwany przez NIK - P

 

Usprawiedliwione nieobecności związane z rodzicielstwem zobacz więcej

 

1. Urlop ojcowski - T

2. Urlop rodzicielski - Mr

3. Urlop macierzyński - Ma

4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - Mn

5. Urlop wychowawczy - Mw

 

 

Delegacja służbowa - D zobacz więcej

 

Sposób rozliczania delegacji służbowej odbywa się zgodnie z paragrafem 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. nr 266, poz. 2247 ze zmian.)

Odbiór godzin z poprzedniego okresu rozliczeniowego - O

 

W polu <Nadgodziny z poprzedniego okresu> uwzględniamy godziny wynikające z przekroczenia normy  (z art. 35 ust. 1 ustawy o PSP)  za które nie została wypłacona rekompensata pieniężna. Należy je wypełnić tylko wtedy, gdy po wypłaceniu rekompensaty nie wszystkie godziny zostały rozliczone.

Jeżeli czas służby strażaka został przekroczony ponad normę wynikającą z art. 35 ust. 1 ustawy o PSP czyli ponad przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym strażakowi przyznaje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego czas wolny od służby albo rekompensatę pieniężną. Udzielanie wyżej wspomnianego czasu wolnego jest możliwe tylko gdy godziny wynikające z przekroczenia normy wykazane są w polu <Nadgodziny z poprzedniego okresu>

Dyżur domowy - R

 

Wpisujemy symbol "r" wraz z liczbą godzin dyżuru domowego.

 

Przykład

Strażakowi w dniu wolnym od służby został wyznaczony dyżur domowy 24 godzinny, który rozpoczyna się o godzinie 800 i kończy o godzinie 800 dnia następnego. Wówczas wpisujemy "r16" w dniu rozpoczęcia dyżuru oraz "r08" w dniu następnym.

 

Dyżur domowy może pełnić kierownik jednostki organizacyjnej, jego zastępca lub inny strażak.  Do pełnienia dyżuru domowego nie wyznacza się strażaka przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu służby trwającej 24 godziny lub przez co najmniej 11 godzin po zakończeniu służby trwającej 12 godzin.

 W czasie dyżuru domowego strażak pozostaje w stałej łączności z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

Strażak może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym 2 razy w sobotę, niedzielę lub święto. Czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu nie może przekroczyć łącznie 72 godzin.

Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, jeżeli podczas dyżuru strażak nie wykonywał zadań służbowych.

Jeżeli strażak wykonywał zadania służbowe w czasie dyżuru domowego, czas ich wykonywania wlicza się do czasu służby.

 

Opracował:

st.bryg. Paweł Woźniak

mł.bryg. Andrzej Marczak