Nomin/Harm

ECS   PSP

Zestawienie godzin nominalnych do godzin służby wg harmonogramu.

 

Dodatkowo dla użytkowników tego programu celem ułatwienia pracy przy tworzeniu harmonogramów, opracowano zestawienie godzin nominalnych do godzin służby według harmonogramu.

 

Zestawienie to przedstawia porównanie planowanych w harmonogramie godzin służby strażaka do obowiązującego go wymiaru czasu służby w danym okresie rozliczeniowym.

 

W rozdziale dotyczącym harmonogramu wyraźnie wskazano, iż sporządzając harmonogram należy pamiętać, że liczba godzin przewidywanych służb

w danym okresie rozliczeniowym powinna odpowiadać liczbie godzin nominalnych dla tego okresu. Biorąc pod uwagę powyższe, zestawienie godzin nominalnych do godzin służby wg harmonogramu stanowi narzędzie pomocnicze, z którego możemy skorzystać sporządzając harmonogram.

 

 

 

Opracował:

st.bryg. Paweł Woźniak

mł.bryg. Andrzej Marczak