Wprowadzenie

ECS   PSP

                  Regulacje dotyczące czasu pracy należą do najważniejszych i najbardziej skomplikowanych przepisów prawa pracy. Stosowanie ich w praktyce wzbudza liczne wątpliwości, co do prawidłowości przyjmowanej wykładni, przysparzając tym samym wiele problemów. Biorąc pod uwagę, że materie te w ostatnim czasie podlegają częstym zmianom, należy zauważyć, że przy rozwiązywaniu tych problemów niejednokrotnie nie można się nawet oprzeć na określonej i jednolitej linii orzeczniczej lub piśmiennictwie, które wskazywałyby na określoną interpretację tych przepisów.

 

            Analogicznie kształtuje się sytuacja czasu służby w stosunku służbowym funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

           Regulacje w zakresie czasu służby strażaka PSP należą do jednej z najważniejszych sfer stosunku służbowego. Dotyczą one wszystkich funkcjonariuszy, stosowane są, na co dzień i mają olbrzymi wpływ na organizację i funkcjonowanie służby. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 266, poz. 2247 z późn. zm.) prowadzenie ewidencji czasu służby strażaka należy do zadań kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 Po zakończeniu dotychczasowych okresów rozliczeniowych istnieje powszechna świadomość, że jest to zadanie trudne, odpowiedzialne i wymagające zorganizowanej systemowej pracy poszczególnych komórek organizacyjnych komend PSP.

 

           Rozumiejąc wagę i znaczenie obowiązku, jakim jest ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby strażaka, przygotowaliśmy na okres rozliczeniowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 roku, nowe narzędzie – program „Ewidencja czasu służby strażaka PSP”. Podstawową funkcją programu jest ewidencjonowanie czasu służby strażaka. Program zawiera również możliwość rozbudowanego wprowadzania rodzajów nieobecności, co umożliwi skorzystanie z dodatkowej jego funkcji polegającej na generowaniu różnego rodzaju zestawień m.in.:

 

          Bazując na naszym doświadczeniu w ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu służby, celem pomocy oraz umożliwienia sprawnej realizacji tego zadania wyznaczonym do niego osobom, opracowaliśmy Pomoc do program „Ewidencja czasu służby strażaka PSP”. Głównym założeniem tego narzędzia jest przedstawienie w sposób przystępny i zrozumiały zasad jak również sposobu ewidencjonowania oraz rozliczania czasu służby w programie „Ewidencja czasu służby strażaka PSP”. Ponadto zawiera ono praktyczne wyjaśnienia podstawowych pojęć i zagadnień oraz najczęściej występujących wątpliwości w przedmiotowej materii a także możliwość pobrania opracowanych wzorów wniosków w zakresie usprawiedliwiania nieobecności.

 

Mamy nadzieję, że nowe narzędzia ECS PSP usprawnią pracę i sprawdzą się w codziennej praktyce naszej służby.

 

Opracowanie:

st.bryg. Paweł Woźniak

mł.bryg. Andrzej Marczak

 

 

Odwiedziny razem

Odwiedziny dzisiaj

Online