Informacje o Zakładach Dużego Ryzyka


Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.) Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi udostępnia nw. informacje dotyczące Zakładów Dużego Ryzyka funkcjonujących na terenie woj. łódzkiego.