Wersja graficzna

Grupy specjalistyczne


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) - jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

KSRG jest zorganizowany na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Dla likwidowania skutków zdarzeń przekraczających możliwości powiatów lub województw, z sił i środków KSRG formuje się odwody operacyjne. Na terenie województwa łódzkiego rozkazem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej została powołana Łódzka Brygada Odwodowa (ŁBO), w skład której wchodzi m.in.: sztab brygady, batalion Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz kompanie gaśnicze i specjalistyczne grupy ratownicze Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Łącznie do ŁBO włączono trzy specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego, specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego, dwie specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą oraz specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego.