Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III


Średni samochód ratownictwa technicznego i lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą zostały zakupione w ramach projektu „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt o całkowitej wartości 30 mln zł był realizowany przez szesnaście Komend Wojewódzkich PSP, w tym KW PSP w Łodzi. Środki na sfinansowanie dostawy, pochodziły w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu państwa.

Pojazdy o łącznej wartości 1 650 564 zł zostały przekazanych do

- KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim - SRt

- KP PSP w Zduńskiej Woli SLRtBA.