„System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap II” 

Projekt z przyszłością

W dniu 16 kwietnia 2012 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przystąpiła do realizacji projektu „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap II”, organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu, którego całkowitą wartość oszacowano na 2 914 190,97 zł (kwota dofinansowania wynosi 2 419 957,65 zł), przede wszystkim ma na celu wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przez mieszkańców województwa łódzkiego oraz pracowników Państwowej Straży Pożarnej z regionu. Wyraźne wsparcie finansowe ze środków unijnych pozwoliło na przeprowadzenie inwestycji, które do tej pory przekraczały możliwości budżetowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

W ramach projektu podjęto szereg czynności pozwalających zmodernizować i usprawnić system łączności i komunikacji, a także wprowadzić nowe rozwiązania informatyczne. Ze środków przyznanych na realizację przedsięwzięcia zakupiono dwa serwery wraz z oprogramowaniem „Chmura obliczeniowa”, sto dwadzieścia pięć telefonów VoIP, sto dwadzieścia radiotelefonów z akcesoriami, w tym radiotelefony nasobne, moduły GPS i odbiorniki sygnału, laryngofony oraz zestawy podhełmowe. W ramach inwestycji nabyto także czujniki dymu oraz pamięci USB (pen drive) do przechowywania danych gromadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Nowy nabytek pozwoli na sprawny, szybki i bezpieczny przepływ informacji w jednostkach PSP, co usprawni codzienną pracę strażaków i pracowników administracji (m.in. dzięki systemowi obiegu spraw i pracy). Nowoczesny system umożliwi również skuteczną ochronę danych PSP oraz kompleksową ich archiwizację. Zakup profesjonalnego sprzętu zapewni poprawę łączności w specjalistycznych grupach ratowniczych łódzkiej PSP oraz zwiększenie zdolności koordynacji silami i środkami ratowniczymi na terenie województwa. Ponadto w ramach projektu unowocześniono portal internetowy łódzkiej PSP poprzez zwiększenie jego funkcjonalności oraz wprowadzenie e-usług, m.in. e-edukacji oraz e-bezpieczeństwa, umożliwiającej dostęp do danych sporządzanych przez PSP. Mieszkańcy regionu w przystępny sposób będą informowani, za pośrednictwem wiadomości zamieszczanych na portalu, o potencjalnych zagrożeniach oraz poznają szczegółowe dane statystyczne.

Unowocześnienia zastosowane w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi są innowacjami na skalę krajową. Działania podjęte w ramach projektu przyniosą wymierne korzyści nie tylko pracownikom łódzkich jednostek PSP, ale także wszystkim mieszkańcom województwa.