Zdarzenia


Zagrożenie chemiczne w budynku produkcyjno – magazynowym
6 czerwca 2019

6 czerwca 2019 roku po godzinie 16 do Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej
w Koluszkach wpłynęło zgłoszenie o wycieku substancji chemicznej - prawdopodobnie siarkowodoru, na terenie zakładu pracy w Koluszkach. W trakcie rozpoznania  stwierdzono kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia siarkowodoru w powietrzu. Następnie ze 100 metrowej strefy bezpieczeństwa ewakuowano pracowników zakładu i mieszkańców okolicznych domów oraz zadysponowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno – ekologicznego z Łodzi.

Na terenie zakładu w cyklu produkcyjnym wykorzystywano kwas solny, kwas octowy, ług sodowy i inne substancje. Ratownicy chemiczni potwierdzili rozpoznanie substancji niebezpiecznej, zneutralizowali i zabezpieczyli źródło emisji gazu. Stwierdzono także, że emisję siarkowodoru spowodowała reakcja odczynników z dwutlenkiem tiomocznika TEX-R98.

Na szczęście w wyniku zdarzenia żaden z pracowników i okolicznych mieszkańców nie ucierpiał i nie został ranny, a niebezpieczne zagrożenie udało się zlikwidować. Po zakończonej akcji podjęto działania prewencyjne w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i ppoż. w zakładzie. W działaniach brało udział 9 zastępów straży, 27 ratowników.