Aktualności


Porozumienie z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej
28 lipca 2020

28 lipca 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi st. bryg. Grzegorz Janowski oraz płk Paweł Wiktorowicz Dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie o współpracy.

Dokument ten zawiera szczegółowe zasady współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. łódzkiego i 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w zakresie organizacji wspólnych szkoleń i ćwiczeń, współdziałania w trakcie usuwania skutków klęsk żywiołowych, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego.