Aktualności


VI wojewódzki Zjazd Delegatów - Jubileusz XX-lecia ZEiRP RP woj. łódzkiego
30 marca 2015

W dniach 27-28 marca 2015 r. w Sieradzu odbył się VI Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. łódzkiego oraz jubileusz XX-lecia Związku.

W zjeździe uczestniczyli delegaci, członkowie ustępującego Zarządu oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Dorota Ryl wiceprzewodnicząca Sejmiku województwa łódzkiego, nadbryg. Andrzej Witkowski łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi, bryg. Albert Romek komendant powiatowy PSP w Sieradzu, bryg. Roman Szeleszczyk zastępca komendanta miejskiego PSP w Łodzi, mł. bryg. Grzegorz Maciaszek naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi zs. w Sieradzu, bryg. Piotr Celigowski naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi, płk w st. spocz. Czesław Marmura wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk w st. spocz. Franciszek Piecuch prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, kom. w st. spocz. Zdzisław Pełka prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji,  płk w st. spocz. Janusz Kwiecień przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Emerytów i  Rencistów Służby Więziennej, dh Andrzej Weselski wiceprezes oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi. Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości dokonał Prezes ustępującego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi Ireneusz Mańko.

Minutą ciszy uczczono pamięć wielu kolegów zmarłych w minionej kadencji, w tym długoletniego skarbnika Zarządu Wojewódzkiego śp. Macieja Trębickiego.

W trakcie spotkania wybrano nowe władze Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnnictwa RP w Łodzi, który przedstawia się następująco:

prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi - Ireneusz Mańko,

wiceprezes - Krzysztof Woźniak,

sekretarz - Krzysztof Chrzanowski,

skarbnik - Jan Paczuski.

 

Opracował na podstawie informacji ZW ZEiRP RP w Łodzi: st. kpt. Arkadiusz Makowski.

Zdjęcia: ZW ZEiRP RP w Łodzi.