Aktualności


Ćwiczenia doskonalące kadry dowódczej JRG PSP - etap III
10 września 2013

10 września br. był dniem III etapu szkolenia doskonalącego dla kadry dowódczej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa łódzkiego, które odbywa się w Ośrodku Szkolenia w Sieradzu. Moderatorem tego etapu szkolenia był bryg. Zygmunt Kasprzyk dowódca JRG PSP w Zgierzu, a warsztaty nadzorowali: bryg. Mariusz Konieczny i bryg. Paweł Stępień zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi. W dzisiejszych ćwiczeniach uczestniczyli dowódcy z komend powiatowych PSP z: Poddębic, Łowicza, Łęczycy, Kutna i Zgierza.