Wersja graficzna

Udostępnianie informacji


Zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, jest udostępniana na wniosek.