Zamówienia publiczne


Tytuł:Dostawa samochodu z napędem 4x4
Numer sprawy:WL.2370.7.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Telefon:42-63-15-150
Data zamieszczenia postępowania:2020-09-17
Termin składania ofert:2020-09-30 godz. 10:00
Pliki:

Informację wprowadził(a): Wojciech Wieloch (2020-09-17)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Wieloch (2020-10-16)