Zamówienia publiczne


Tytuł:Dostawa systemu integracji usług komunikacji konwergentnej we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podległych Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi w połączeniu z wdrożeniem łączności resortowej realizowanej zgodnie z prefiksem połączeń AB=47 i centralizacją tych usług w oparciu o sieć OST 112
Numer sprawy:WL.2370.4.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2020-09-08
Termin składania ofert:2020-10-15 godz. 11:00
Pliki:

Informację wprowadził(a): Wojciech Wieloch (2020-09-08)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Wieloch (2020-10-15)