Zamówienia publiczne


Tytuł:Dostawa średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS.
Numer sprawy:WL.2370.3.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2020-07-10
Termin składania ofert:2020-08-24 godz. 11:00
Pliki:

Informację wprowadził(a): Wojciech Wieloch (2020-07-10)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Wieloch (2020-09-28)