Zamówienia publiczne


Tytuł:Dostawa zestawów do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja) –21 szt.
Numer sprawy:WL.2370.2.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-25
Termin składania ofert:2020-08-04 godz. 12:00
Pliki:

Informację wprowadził(a): Wojciech Wieloch (2020-06-25)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Wieloch (2020-10-02)