Zamówienia publiczne


Tytuł:Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania - samochodów dowodzenia i łączności
Numer sprawy:WL.2370.1.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2020-03-11
Termin składania ofert:2020-09-22 godz. 11:00
Pliki:

Informację wprowadził(a): Wojciech Wieloch (2020-03-11)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Wieloch (2020-10-22)