Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Dostawa samochodu z napędem 4x4
Data ogłoszenia: 2020-09-17
Termin składania ofert: 2020-09-25 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa systemu integracji usług komunikacji konwergentnej we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podległych Komendzie ...
Data ogłoszenia: 2020-09-08
Termin składania ofert: 2020-10-15 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa średniego samochodu ratownictwa technicznego z HDS.
Data ogłoszenia: 2020-07-10
Termin składania ofert: 2020-08-24 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa zestawów do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego (fumigacja) –21 szt.
Data ogłoszenia: 2020-06-25
Termin składania ofert: 2020-08-04 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Dostawa 3 sztuk mobilnych miejskich/powiatowych stanowisk kierowania - samochodów dowodzenia i łączności
Data ogłoszenia: 2020-03-11
Termin składania ofert: 2020-09-22 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020 r.
Data ogłoszenia: 2020-02-28
Tryb: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień