Zamówienia publiczne


rodzaj:
status:
rok:
Roboty budowlane "Kompleksowa termomodernizacja strażnic Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowanych w Łęczycy i ...
Data ogłoszenia: 2019-11-05
Termin składania ofert: 2019-11-20 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa telefonów wideokonferencyjnych w ilości 46 kpl.
Data ogłoszenia: 2019-10-30
Termin składania ofert: 2019-11-07 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Roboty budowlane "Kompleksowa termomodernizacja strażnic Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowanych w Łęczycy i ...
Data ogłoszenia: 2019-10-23
Termin składania ofert: 2019-11-08 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa urządzeń dla rozbudowy sytemu Dyspozytorskiego Firmy TRX S.C. umożliwiających obsługę dla każdej lokalizacji dodatkowego modułu ...
Data ogłoszenia: 2019-10-18
Termin składania ofert: 2019-10-28 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Roboty budowlane "Kompleksowa termomodernizacja strażnic Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowanych w Łęczycy i ...
Data ogłoszenia: 2019-10-14
Termin składania ofert: 2019-10-29 12:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Dostawa radiotelefonów 126 kpl. i 21 kpl. ładowarek 6 stanowiskowych
Data ogłoszenia: 2019-09-23
Termin składania ofert: 2019-10-08 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019 r.
Data ogłoszenia: 2019-02-25
Tryb: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Rodzaj: Plan postępowań o udzielenie zamówień