Leonardo da Vinci - Raport z wymiany doświadczeń


Projekt „Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemów wspomagania dowodzenia, dysponowania zasobami ratowniczymi i łączności" został opracowany w celu przedstawienia pracownikom z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i jednostek podległych innowacji i alternatywnych sposobów pracy w kulturze i środowisku innym niż napotkane w polskiej straży pożarnej.
W ramach projektu dwie 4 - osobowe grupy funkcjonariuszy PSP w terenu województwa łódzkiego uczestniczyło w wymianie doświadczeń w hrabstwie Shropshire w Wielkiej Brytanii. Na podstawie indywidualnych sprawozdań uczestników projeku powstał raport z realizacji projektu, który przedstawia dobre praktyki stosowane na terenie Shroshire w odniesieniu do realiów działalność PSP na terenie woj. łódzkiego.

Projekt został sfinansowany z programu Programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".