„Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa"


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w partnerstwie z Komendą Główną – Liderem Projektu – Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi realizuje projekt pn: „Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego państwa”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Całkowita wartość projektu 4 361 986 zł .
  • Projekt realizowany w latach 2011-2013.