Leonardo da Vinci - "Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemów wspomagania dowodzenia, dysponowania zasobami ratowniczymi i łączności


W ramach projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemów wspomagania dowodzenia, dysponowania zasobami ratowniczymi i łączności" dwie grupy strażaków z woj. łódzkiego wyjadą na tygodniowy pobyt w jednostce Shropshire Fire & Rescue Service. Realizacja projektu ma ścisły związek z wdrażaniem przez KW PSP w Łodzi nowoczesnego systemu wspomagania dowodzenia na miejscu akcji, obejmującego wyposażenie każdego stanowiska kierowania w zintegrowany system łączności radiowej i telefonicznej z wykorzystaniem technologii internetowej VoIP. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się z podobnym systemem funkcjonującym na terenie Shropshire.

Najlepsze praktyki zaobserwowane na ternie Shropshire będą mogły zostać wdrożone na terenie województwa łodzkiego.

W dniu 30.12.2010 KW PSP w Łodzi zawarła umowę z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci pozwalającą na rozpoczęcie realizacji projektu.

Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku dwie 4 - osobowe grupy strażaków z woj. łódzkiego wyjadą do Shropshire. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci