Leonardo da Vinci - "Skuteczna prewencja..."


 

 

Projekt „Skuteczna prewencja - wymiana kadry KW PSP w Łodzi i Shropshire Fire & Rescue Service" został opracowany w celu przedstawienia pracownikom z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i jednostek podległych innowacji i alternatywnych sposobów pracy w kulturze i środowisku innym niż napotkane w polskiej straży pożarnej.

W ramach projektu 4 funkcjonariuszy PSP w terenu województwa łodzkiego uczestniczyło w wymianie doświadczeń w hrabstwie Shropshire w Wielkiej Brytanii. W związku z tymi, iż Shropshire Fire and Rescue Service (odpowiednik KW PSP) posiada bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu inicjatyw związanych bezpeczeństwem pożarowym, to właśnie prewencja była tematem przewodnim projektu.

Na podstawie indywidualnych sprawozdań uczestników projeku powstał raport z realizacji projektu, który przedstawia dobre praktyki stosowane na terenie Shroshire w odniesieniu do realiów działalność PSP na terenie woj. łódzkiego.

Raport grupy uczestników wymiany VETPRO, w ramach projektu ”Skuteczna prewencja – wymiana kadry KW PSP w Łodzi i Shropshire Fire & Rescue Service”

Projekt został sfinansowany z programu Programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".