„Państwowa Straż Pożarna przyjazna energetycznie środowisku – budowa systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego”


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie II.9 Odnawialne źródła energii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 421 470,00 zł na realizację projektu pt. „Państwowa Straż Pożarna przyjazna energetycznie środowisku – budowa systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego”.

Projekt polega na instalacji w dziesięciu Komendach systemów do produkcji energii ze źródeł odnawialnych: panele solarne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i elektrownia wiatrowa.