"Wykształcony i kompetentny ratownik Państwowej Straży Pożarnej"


KW PSP w Łodzi wraz z firmą BRITISH CENTRE Centrum Edukacyjno - Egzaminacyjne ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „Wykształcony i kompetentny ratownik Państwowej Straży Pożarnej" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do 300 osób dorosłych wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, aktywnych zawodowo strażaków, pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa łódzkiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt obejmuje:

  1. Szkolenia językowe – język angielski i niemiecki - w wymiarze 3 modułów po 40 godzin lekcyjnych każdy.
  2. Szkolenia informatyczne ogólne i specjalistyczne dla administratorów sieci w wymiarze 2 edycji po 40 godzin lekcyjnych każda.
  3. Międzynarodowy egzamin językowy dla środowiska pracy Cambridge ESOL BULATS dla uczestników szkoleń językowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do wypełnienia załączonych ankiet i przesłania ich e-mailem na adres: projektpsp@british-centre.pl lub wydrukowania i przesłania listem poleconym na adres: British Centre, ul. Pomorska 140A, 91-404 Łódź.

Termin zakończenia rekrutacji upływa 11 stycznia 2010 r. o godz. 15:00. W przypadku przesyłania ankiet listem poleconym decyduje data stempla pocztowego. Strona projektu.

Serdecznie zapraszamy

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO