"Wzrost kwalifikacji – gwarancją bezpieczeństwa w regionie"


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi współpracuje z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w sprawie organizacji szkoleń i kursów skierowanych do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. Projekt skierowany dla ratowników Państwowej Straży Pożarnej polegający na organizacji specjalistycznych szkoleń z zakresu:

  • kurs chemiczno – ekologiczny – 120 osób
  • kurs obsługi podnośników pożarniczych – 150 osób
  • kurs obsługi drabin mechanicznych – 60 osób
  • kursy wysokościowe (wszystkie poziomy) – 150 osób
  • kurs prawa jazdy C – 100 osób

realizowany jest od maja 2009 do lutego 2010 roku. W projekcie mogą brać udział wszyscy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego.

Strona projektu


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO