„Bezpieczne drogi województwa łódzkiego – doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych”


Projekt realizowany w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Część KW PSP w Łodzi polega na zakupie siedmiu samochodów ratownictwa technicznego- wartość 6 mln zł. Projekt zaplanowany w latach 2009-2010. Projekt został złożony w konkursie do 26.02.2009 r. Projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.