"Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach"


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Poznaniu, Toruniu i Warszawie realizuje projekt pn. „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”.

W ramach projektu zakupionych zostanie 12 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego za łączną kwotę ok. 26,5 mln zł, w tym dwa dla województwa łódzkiego za kwotę ok. 4,7 mln zł.

Projekt wpisany na listę projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, VIII Oś Priorytetowa Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Projekt realizowany w latach 2009-2011. Strona projektu