„Wsparcie techniczne KSRG poprzez doposażenie jednostek podległych KW PSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego – Etap II”


Projekt Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi pn.: „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego – Etap II”, polegający na zakupie 8 ciężkich i 8 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski zajmując drugie miejsce na liście wniosków o dofinansowanie pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami oceny merytorycznej.

Projekt zakłada przekazanie samochodów do następujących jednostek PSP:

 • KP PSP w Brzezinach
 • KP PSP w Kutnie
 • KP PSP w Łasku
 • KP PSP w Łęczycy
 • KM PSP w Łodzi - 3 JRG
 • KP PSP w Łowiczu
 • KP PSP w Opocznie
 • KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim
 • KP PSP w Poddębicach
 • KM PSP w Skierniewicach
 • KP PSP w Wieluniu
 • KP PSP w Wieruszowie
 • KP PSP w Zgierzu, JRG Zgierz
 • KP PSP w Zgierzu, JRG Ozorków

Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2010 - 2011. Wartość projektu wynosi 11 998 620,00 zł, z czego 85% zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 15% - z Budżetu Państwa.

Projekt realizowany jest w ramach II osi priotytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - "OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA”, Działanie II.5 "Zagrożenie środowiska".

W 2010 roku zakupiono 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Nazwa inwestycji: "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego - Etap II" nr WND-RPLD.02.05.00-00-011/09.

Całkowita wartość projektu: 11 998 620 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 10 198 827 zł.

Nazwa beneficjenta: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość