"Wsparcie techniczne KSRG poprzez doposażenie jednostek podległych KW PSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego"


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi otrzymała w 2008 roku dofinansowanie w wysokości 3 997 580,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego”.

W trakcie oceny wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi otrzymał najwyższą liczbę punktów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.

W ramach projektu zakupiono 7 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych dla siedmiu Komend PSP województwa łódzkiego.

Realizację projektu zakończono w 2009 roku. Strona projektu.