Historia


Ludzkość od początków istnienia zmagała się z żywiołem ognia. Od momentu podarowania przez Prometeusza ognia człowiekowi stał się on dla niego także jednym z największych zagrożeń, niszczącą siłą, której często nie można było opanować. Walka z nim przez długi czas miała charakter żywiołowy, niezorganizowany i polegała głównie na nie usystematyzowanej pomocy międzyludzkiej.

Straż pożarna została powołana, aby walczyć z pożarami, klęskami i zagrożeniami. Początkowo akcje gaśnicze polegały na udzielaniu sąsiedzkiej pomocy w obliczu niebezpieczeństwa. Były one niezorganizowane, spontaniczne i często mało skuteczne, gdyż używano bardzo prymitywnego sprzętu przeciwpożarowego tj. bosaków, siekier, wiader.