Wykaz jednostek KM i KP PSP w województwie


Komenda Powiatowa PSP w Rawie Mazowieckiej
ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel.: (+48) 46 814 56 62
fax: (+48) 46 814 40 28
e-mail: kppsp15@straz.lodz.pl
www: http://www.powiatrawski.pl/68,kppsprawa.html

Komendant Powiatowy PSP w Rawie Mazowieckiej:
st. bryg. mgr inż. Marcin Szymański

Lokalizacja na mapie: