Wykaz jednostek KM i KP PSP w województwie


Komenda Miejska PSP w Łodzi
ul. Zgierska 47, 91-446 Łódź
tel.: (+48) 42 616 30 00
fax: (+48) 42 616 30 63
e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl
www: http://www.kmpsplodz.pl
Instytucje podległe:

Komendant Miejski PSP w Łodzi:
st. bryg. mgr inż. Zbigniew Wójcik

Lokalizacja na mapie: