Struktura organizacyjna


Ośrodek Szkolenia
Naczelnik Wydziału
bryg. mgr Grzegorz Maciaszek
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 63 15 322
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Organizację i zakres działania Ośrodka Szkolenia określa komendant wojewódzki zgodnie z art. 17a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Ośrodkiem Szkolenia kieruje naczelnik ośrodka szkolenia przy pomocy zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia.

Sekcją Nauczania i Sportu kieruje kierownik sekcji.

Komórki podległe: