Struktura organizacyjna


Ośrodek Szkolenia
Z-ca Naczelnika Wydziału
mł. kpt. mgr inż. Łukasz Jaryszek
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 63 15 322
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Organizację i zakres działania Ośrodka Szkolenia określa komendant wojewódzki zgodnie z art. 17a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Ośrodkiem Szkolenia kieruje naczelnik ośrodka szkolenia przy pomocy zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia.

Sekcją Nauczania i Sportu kieruje kierownik sekcji.

Komórki podległe: