Kierownictwo


  Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi
  nadbryg. Jarosław Wlazłowski

  e-mail: sekretariat(@)straz.lodz.pl
  tel.: (+48) 42 631 51 00

 

 

 

 

 

 

Komendant

  Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi
  st. bryg. mgr inż. Marek Jankowski

  e-mail: sekretariat(@)straz.lodz.pl
  tel.: (+48) 42 631 51 00

 

 

 

 

 

 

  Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi
  bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski

  e-mail: sekretariat(@)straz.lodz.pl
  tel.: (+48) 42 631 51 04