Wersja graficzna

Sport


Potrzeba uprawiania sportu, stanowi integralną część doskonalenia zawodowego strażaków oraz istotny element wyszkolenia pożarniczego. Umiejętności sportowe, refleks, szybkość i opanowanie nabyte w procesie wychowania fizycznego, przyczyniają się do bardziej skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Wyniki strażaków - ratowników z województwa łódzkiego, tak na arenie krajowej jak i światowej potwierdzają ich wysokie umiejętności.