Praca Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi w okresie epidemii


W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zaleceń służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań oraz unikanie dużych zbiorowisk ludzi. Dlatego podjąłem decyzję, że od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa interesantów w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

  1. Do odwołania Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nie przyjmuje interesantów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.
  2. Strażacy i pracownicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową (poniżej umieszczamy listę telefonów do wydziałów oraz adresy mailowe, z których należy korzystać). 
  3. Korespondencja przyjmowana jest jedynie drogą pocztową i mailowo.

 

Telefony do kancelarii Komendy i wydziałów:

Kancelaria:
tel. (42) 63 15 104 lub (42) 63 15 164
fax: (42) 63 15 208
kancelaria@straz.lodz.pl

Wydział Operacyjny
operacyjny@straz.lodz.pl tel. 042 63 15 110 lub 042 63 15 111

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
prewencja@straz.lodz.pl tel. 042 63 15 180

Wydział Organizacji i Nadzoru
organizacyjny@straz.lodz.pl tel. 042 63 15 160 lub 042 63 15 161

Wydział Kadr
kadry@straz.lodz.pl tel. 042 63 15 190 lub 042 63 15 191

Wydział Logistyki
kwatermistrz@straz.lodz.pl  tel. 042 63 15 140 lub 042 63 15 141

Wydział Informatyki i Łączności
it@straz.lodz.pl  tel. 042 63 15 150 lub 042 63 15 151

Ośrodek Szkolenia w Sieradzu
szkolenia@straz.lodz.pl tel. 042 63 15 320 lub 042 63 15 321

Wydział Finansów
finansowy@straz.lodz.pl tel. 042 63 15 171 lub 042 63 15 174

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami Komendy.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie swoje i naszych bliskich.
O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.straz.lodz.pl  .
W sytuacjach nadzwyczajnych klienci Komendy będą przyjmowani przed kancelarią przy głównym wejściu do budynku A.