"System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego - Etap IV"


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi otrzymała dofinansowanie projektu pn. „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap IV”. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletem dokumentacji technicznej został złożony w konkursie dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu w 85%  wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości 8 450 700,00PLN, została podpisane w dniu 8.02.2018r..
Całkowita wartość projektu to 13 520 160,00 zł.

Realizacja projektu została podzielona na zadania, m.in.:

1. Switch

2. Router WAN

3. Sieć transmisji danych bezprzewodowo

4. Serwer kasetowy

5. Macierz dyskowa

6. Serwer NAS

7. Wyposażenie stanowisk kierowania, punktów alarmowych i serwerowni

8. Oprogramowanie wymiany informacji - budowa portalu

9. Komputer przenośny

10. Kamera do wizualizacji obrazu

11. Brama radiowa

12. Terminale tetra

13. Mobilne miejskie/powiatowe stanowisko kierowania  SDŁ

14. Terminal AVL z pozycjonowaniem

 

Realizacja projektu została zaplanowana jest na lata 2018-2020 rok.