Nowe regulacje dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych


10 lipca br. Komendant Główny PSP zatwierdził "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych". Należy zwrócić uwagę, iż według nowych regulacji PSP podejmuje działanie w wypadku zgłoszenia zagrożenia pochodzącego od owadów błonkoskrzydłych, fakultatywnym natomiast pozostaje wybór metody działania na miejscu zdarzenia, uzależniony od wystąpienia lub braku dodatkowych zagrożeń związanych z osobami przebywającymi w obiekcie.