Wersja graficzna

Gaz w mieszkaniu


Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową, długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu. Nadmierna zawartość produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi, dodatkowo powstaje niewyczuwalny tlenek węgla {CO} W przypadku zatkanych przewodów wentylacyjnych może dojść nawet do zatruć śmiertelnych.

Uwaga!

Butle gazowe w kuchni należy umieścić w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło np. piece, grzejniki ( wyjątkiem są zestawy kuchni gazowych). Gazowe urządzenia promiennikowe do ogrzewania pomieszczeń można stosować wyłącznie w pomieszczeniach o powierzchni większej niż 40m2, w odległości minimum 60cm od materiałów palnych. Używaj wyłącznie urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

Gdy poczujesz ulatniający się gaz:

  • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację
  • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych
  • powiadom sąsiadów
  • zamknij zawór gazu w mieszkaniu (domu)
  • otwórz okna
  • wyjdź na zewnątrz budynku