Zagrożenie pożarowe w zimie


Sezon zimowy to okres ogrzewania mieszkań w blokach i domach mieszkalnych, to również okres zwiększonej ilości pożarów.

Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:

  • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów
  • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych.
  • pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
  • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych

Przyczyny pożarów powodują, że strażacy przypominają podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych ( w tym urządzeń grzewczych):

  • nie należy stosować „naprawianych” bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż właściwe,
  • należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach,
  • należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym,
  • nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
  • nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (np. mebli, firanek, itp) - zachowaj odległość minimum 50 cm.