Grupa ratownictwa technicznego


Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "ŁÓDŹ" zorganizowana jest na bazie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W skład tej grupy wchodzą strażacy-ratownicy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KM PSP w Łodzi. Grupa stosuje techniki ratownicze i wykorzystuje specjalistyczny sprzęt do działań ratowniczych podczas katastrof i wypadków budowlanych, komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej.