Grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego


Dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego zorganizowane są na bazie Komend Miejskich PSP w:

  • Łodzi - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Łódź 4",
  • Piotrkowie Trybunalskim - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Piotrków".

Strażacy-ratownicy tych grup biorą udział w akcjach ratowniczych na terenie województwa łódzkiego i kraju. Na wyposażeniu tych grup znajdują się m.in.: ciężkie i lekkie samochody ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ciężkie i lekkie samochody ratownictwa technicznego, ciężkie samochody gaśnicze, lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze, ubrania gazoszczelne, ubrania chemoodporne, sprzęt do uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych, pompy do transportu substancji niebezpiecznych, sorbenty, neutralizatory, detektory, eksplozymetry, radiometr, kurtyny wodne, kabina dekontaminacyjna, kamera termowizyjna, zestawy hydrauliczne, agregaty prądotwórcze oraz sprzęt medyczny.