Grupa ratownictwa wysokościowego


Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego "Łódź 10" zorganizowana jest na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Łącznie do składu tej grupy powołanych zostało 33 ratowników wysokościowych. Członkowie grupy brali udział w wielu akcjach ratowniczych, również w ratowaniu ludzi z zalanych domów w czasie powodzi w 1997 roku. Na wyposażeniu tej grupy znajdują się m.in.: liny statyczne i dynamiczne, uprzęże ewakuacyjne, drabinki speleo, nosze i wanny ratownicze, aparaty linkowe, agregat oświetleniowy, piła do cięcia stali i betonu, pilarka do drewna oraz sprzęt medyczny.

Ratownicy grupy posiadają wysokie umiejętności, czego potwierdzeniem jest zajmowanie od kilku lat czołowych miejsc w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Zawodach Grup Ratownictwa Wysokościowego.