22 maja w sali „100 – lecia Niepodległości” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie na którym... Wszystkie aktualności
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się projekcją okolicznościowego filmu, poświęconego historii kutnowskiej... Wszystkie aktualności
W dniu 13 maja 2019 roku prof. Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki złożył... Wszystkie aktualności
4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego... Wszystkie aktualności
3 maja na placu katedralnym odbyły się Łódzkie obchody Święta Narodowego... Wszystkie aktualności