W dniu 11 marca br. w Parzniewicach odbyła się uroczysta zbiórka związana z wręczeniem Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki... Wszystkie aktualności
10 marca 2018 roku zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Gminą Andrespol i Ochotniczą Strażą Pożarną w Justynowie... Wszystkie aktualności
W dniach 20 – 22 luty i 6 – 8 marca kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu przeprowadziła na stanowisku... Wszystkie aktualności
7 marca 2018 roku na ul. Piotrkowskiej w Łodzi odbyła się zbiórka krwi w ramach kampanii „spoKREWnieni służbą” pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Wszystkie aktualności
2 marca 2018 r. łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski oraz zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inż. Zbigniew Paliński podpisali... Wszystkie aktualności