Informacje o Zakładach Dużego Ryzyka


Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi udostępnia nw. informacje dotyczące Zakładów Dużego Ryzyka funkcjonujących na terenie woj. łódzkiego.