Aktualności


Mianowanie naczelników wydziałów KW PSP w Łodzi
9 stycznia 2019

Z dniem 1 stycznia br. Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski mianował na stanowisko naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi kpt. Grzegorza Musiała oraz powierzył pełnienie obowiązków zastępcy naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności mł. bryg. Michałowi Świtaczowi. W spotkaniach wziął również udział mł. bryg. Andrzej Marczak naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Łodzi.