Aktualności


Podsumowanie ćwiczeń "ŁÓDZKIE 2018"
3 lipca 2018

28 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się spotkanie podsumowujące międzywojewódzkie ćwiczenia „ŁÓDZKIE 2016”. Ćwiczenia, które odbyły się w dniach 5-6 czerwca na terenie powiatu sieradzkiego, obserwowane były przez dziewiętnastoosobowy zespół oceniający przez Komendanta Głównego PSP.

W spotkaniu podsumowującym przedstawiciele zespołu oceniającego ćwiczenia, z bryg. Marcinem Kędrą na czele, zreferowali swoje spostrzeżenia i uwagi. W spotkaniu uczestniczyli st. bryg. Jarosław Wlazłowski – łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi wraz z zastępcą bryg. Grzegorzem Janowskim oraz funkcjonariusze KW przygotowujący, jak i biorący czynny udział w ćwiczeniach.

Głównym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych ze zwalczaniem pożarów obszarów leśnych oraz zdarzeń wymagających udziału grup specjalistycznych.

W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 220 strażaków z czterech województw.